Systeemopstellingen, hoe werkt het en voor welke vragen?

Opstellingen zijn een manier om onbewuste processen in een systeem naar boven te halen. Zoals in een familiesysteem of organisatie. We hebben allemaal onze plek en rol in de familie. Ook beïnvloeden we elkaar. In een opstelling onderzoeken we de effecten van elkaars rollen op elkaar en waarom we doen wat we doen.

In ons gezin van herkomst leren we, vaak onbewust, een plek in te nemen. Wat is dat voor een plek? En wat voor invloed heeft een positie of een gebeurtenis op een gezin, een systeem, in ons werk? Herkennen van een systeempatroon geeft opluchting en heling.

Ieder systeem heeft een eigen karakter:
Een familie kunnen we beschouwen als een systeem, met eigen normen en waarden en dynamieken. Zo kan bijvoorbeeld een oorlogsverleden, emigratie, fysiek trauma of een overlijden onbewust invloed hebben op een familiesysteem.

Hetzelfde geldt voor een organisatie. Iedereen heeft een plek en de plekken beïnvloeden elkaar en ons gedrag. Fusies, doorstarten, overlijden, economische recessies kunnen invloed hebben op het organisatiesysteem. Maar ook de rol binnen onze familie kan van invloed zijn in je bedrijf.
In de praktijk zie je dat patronen uit je familie ook bewust en onbewust terugkeren in je werk- en privé-leven.

Soms loopt iets niet en je kan er niet goed de vinger op leggen. Wat je ook probeert, de relatie met je ouders blijft stroef. Of je valt steeds op de verkeerde vriend/vriendin. Op werk krijg je een functie maar niet vervult, een product verkoopt slecht of er zijn steeds mensen ziek. Wat is hier aan de hand? Wat is de oorzaak achter een vastzittend patroon?

Met een opstelling kijken we naar de onderstroom. Wat ligt er onder het probleem? Wat is de reden van dit gedrag?

Een opstelling kan inzichten geven in de onderstroom.
De onderstroom is vaak ongrijpbaar. Het is dan lastig woorden geven aan bijvoorbeeld gevoelens van onrust of onverklaarbare moeheid.

Met behulp van representanten zetten we jouw vraag in de ruimte neer. We werken hiervoor met echte mensen.
De leden van het gezin of de zakelijke relaties worden ruimtelijke opgesteld door degene die zijn probleem inbrengt. Door de betrokkenen in de ruimte te plaatsen worden structuren, onderlinge verhoudingen en verstoringen zichtbaar en voelbaar. En door een plek te veranderen onderzoeken we wat dat voor invloed heeft op jou en het systeem. Het doel is om inzicht te verkrijgen en waar mogelijk rust en ruimte te creëren.

Wanneer het systeem in balans is, is er ruimte voor groei en bloei.

Wil je ook een keer een opstelling ervaren of deelnemen als representant? Neem dan contact op. Geregeld zullen er ook groepsdagen georganiseerd worden, waar meerdere mensen een vraag kunnen voorleggen.

Hieronder een overzicht van mogelijke onderwerpen op het gebied van Familieopstellingen en Organisatieopstellingen:

Familieopstellingen:

angsten
– relatieproblemen
– niet beschikbaar zijn als ouder
– problemen in het gezin
– depressie
– gevoel niet alles uit het leven te halen
– ontbreken van kracht
– onrust

– omgaan met ziekte
– wat is mijn plek
– overleven ipv leven

Organisatieopstellingen:

angst voor zichtbaarheid
– doelen niet halen
– vastlopen op werk
– depressie
– gevoel niet alles uit het bedrijf te halen
– sociaal ondernemen
– onrust in het team

– een product dat niet loopt
– veel ziekteverzuim

– project-opstelling
– veel verantwoordelijkheid dragen